Công bố thông tin chấp thuận việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc nhận được văn bản chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây