Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây