Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn, Công ty Cổ phần Giao nhận A Plus, Công ty Cổ phần Dịch vụ ASGU.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn, Công ty Cổ phần Giao nhận A Plus, Công ty Cổ phần Dịch vụ ASGU.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây