Công bố thông tin điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được của đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn thu được của đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây