Công bố thông tin giao dịch ASG nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) thông báo nhận chuyển nhượng cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA; HNX) lên 51%.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/6/2018 đến 30/6/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây