Công bố thông tin kết quả nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay thông báo về kết quả nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA; HNX):

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.438.326 cổ phiếu (tỷ lệ 25,4 %)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.457.674 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.457.674 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.896.000 cổ phiếu (tỷ lệ 51 %)

– Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 18/6/2018 đến 19/6/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây