Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Công bố thông tin ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG.