Công bố thông tin mua cổ phần phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics ASG.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây