Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hủy đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây