Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về V/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây