Công bố thông tin phê duyệt cho Công ty ASGI đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin phê duyệt cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây