Công bố thông tin Quyết định thông qua phương án chuyển nhượng dự án đầu tư cung cấp dịch vụ logistics.

      Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng dự án đầu tư cung cấp dịch vụ logistics.

 

      Chi tiết vui lòng xem tại đây