Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.