Công bố thông tin tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây