Công bố thông tin thành lập công ty con.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc thành lập công ty con.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây