Công bố thông tin thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây