Công bố thông tin thay thế BCTC riêng và hợp nhất của ASG năm 2019 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thay thế BCTC riêng và hợp nhất của ASG năm 2019 đã được kiểm toán.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây