Công bố thông tin Thông báo về việc chi trả tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo về việc chi trả tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây