Công bố thông tin Thông báo về việc đăng ký đặt mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo về việc đăng ký đặt mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây