Công bố thông tin Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP. HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP. HCM.