Công bố thông tin thông báo về việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin thông báo về việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây