Công bố thông tin Thông báo về việc thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018 và chi trả trái tức

      Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Thông báo về việc thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi ASG_BOND_2018 và chi trả trái tức.

      Chi tiết vui lòng xem tại đây