Công bố thông tin thông qua phương án vay vốn tín dụng để thực hiện đầu tư mua cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tín dụng để thực hiện đầu tư mua cổ phiếu.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây