Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 như sau:

 

  • Thời gian: 08h30, ngày 21 tháng 08 năm 2019.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  • Nội dung: Nội dung và chương trình của Đại hội được đính kèm theo thư mời, chi tiết vui lòng xem tại đây
  • Tài liệu Đại hội: đăng tại đường link https://asg.net.vn/codong/tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2019/