Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

      Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

 

  • Thời gian: 08h30, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  • Tài liệu Đại hội: đăng tại đường link https://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/

 

      Chi tiết vui lòng xem tại đây