Công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

  • Thời gian: 08h30, ngày 22 tháng 06 năm 2022.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  • Tài liệu Đại hội: đăng tại đường link https://asg.net.vn/vi/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/
  • Nội dung và chương trình của Đại hội được đính kèm theo thư mời, chi tiết vui lòng xem tại đây