Công bố thông tin triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.