Công bố thông tin triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây