Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây