Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên.