Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây