Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của ASG

Ngày 16/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hành công văn số 452/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Công ty lập cho năm tài chính 2019.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây