Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây