Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây