Công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ASGBN ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty ASGL, Công ty APLUS, Công ty ASGU và Công ty ASGS.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ASGBN ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty ASGL, Công ty APLUS, Công ty ASGU và Công ty ASGS.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây