CBTT về việc phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ASGTN ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty APLUS, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty ASGS

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ASGTN ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty APLUS, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hợp đồng sử dụng dịch vụ với Công ty ASGS.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây