Công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa với CTCP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa với CTCP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây