Công bố thông tin về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê dịch vụ với CTCP Dịch vụ ASGU

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê dịch vụ với CTCP Dịch vụ ASGU

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây