Công bố thông tin về việc phê duyệt việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ logistics với Công ty CP Dịch vụ Sân Bay Sài Gòn và Công ty TNHH Vận tải ASG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ logistics với Công ty CP Dịch vụ Sân Bay Sài Gòn và Công ty TNHH Vận tải ASG.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây