Công bố thông tin về việc phê duyệt việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Vận tải ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Vận tải ASG

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây