Công bố thông tin về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.