Công bố thông tin về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây