Công bố thông tin về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu ASG trong ngày giao dịch đầu tiên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu ASG trong ngày giao dịch đầu tiên.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây