Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 02/08/2021.