Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 02/08/2021.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây