Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội ngày 06/08/2021.