Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản trị.