Quyết định miễn nhiệm Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Thái Nguyên.