Quyết định phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty con

Công bố thông tin Quyết định phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty con

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây