Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2020.