Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

 

  • Thư mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Mẫu giấy ủy quyền về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vui lòng xem tại đây