Thông báo về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay như sau:

1. Thực hiện đăng ký cổ phiếu ASG:
– Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay
– Mã chứng khoán: ASG
– Số lượng cổ phiếu đăng ký: 34.500.000 cổ phiếu

2. Thực hiện lưu ký cổ phiếu ASG:
– Cổ đông nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (địa chỉ: Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội).
– Cổ đông thực hiên lưu ký cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
– Ngày bắt đầu nhận lưu ký: 08/08/2018

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây