VSD thông báo chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ASG và HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin VSD thông báo chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ASG và HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên.